Pravila kartice vjernosti1. Korisnik Kartice vjernosti može postati svaka punoljetna osoba s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koja Manufactumu d.o.o. stavi na raspolaganje obvezne podatke navedene u pristupnici za Karticu vjernosti.

2. Podaci korisnika navedeni u pristupnici koriste se isključivo u interne marketinške svrhe (ispitivanje učestalosti kupovine, količine i vrste prodane robe i sl.).

3. Kartica vjernosti izdaje se besplatno, nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je potpisnik pristupnice. U najkraćem mogućem roku korisnika se obavještava da je kartica izrađena te ju sukladno dogovoru može podići osobno ili mu se šalje pošiljkom na kućnu adresu. Kartica vjernosti ne može se koristiti kao sredstvo plaćanja. Zahtjev za izdavanje Kartice vjernosti predaje se na blagajnama bilo koje prodavaonice Manufactum d.o.o. putem popunjenog obrasca pristupnice. Kartica vjernosti aktivira se trenutkom potpisivanja pristupnice od strane pristupnika, a prestaje važiti onog trenutka kad pristupnik pismenim putem obavijesti Manufactum d.o.o. da otkazuje članstvo ili kad nastupe okolnosti iz toč. 6. ili toč. 7. ovog pravilnika.

4. Izdaju se tri vrste kartica: SREBRNA, ZLATNA i VIP kartica. Ovisno o vrsti kartice razlikuju se i popusti i to kako slijedi:

Srebrna kartica – 10% popusta na maloprodajnu cijenu

Zlatna kartica – 20% popusta na maloprodajnu cijenu

VIP kartica – 25% popusta na maloprodjanu cijenu

Pravo na popust kupac ostvaruje isključivo kupnjom na blagajnama prodavaonica Manufactuma d.o.o. Da bi prilikom kupnje ostvario pravo na popust, korisnik Kartice vjernosti obvezan je istu pokazati na blagajni.


U slučaju sezonskih popusta, gore navedeni popusti stavljaju se izvan snage, ali/i vrijede sljedeći dodatni:

U slučaju akcije ili sezonskog popusta od 20%

Srebrna kartica – dodatnih 3% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 23%

Zlatna kartica – dodatnih 6% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 26%

VIP kartica – dodatnih 8% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 28%

U slučaju akcije ili sezonskog popusta od 25%

Srebrna kartica – dodatnih 2% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 27%

Zlatna kartica – dodatnih 5% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 30%

VIP kartica – dodatnih 7% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 32%

U slučaju akcije ili sezonskog popusta od 30%

Srebrna kartica – dodatnih 1% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 31%

Zlatna kartica – dodatnih 3% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 33%

VIP kartica – dodatnih 4% popusta na maloprodajnu cijenu, sveukupno 34%

U slučaju sezonskog popusta većeg od 30% ne odobravaju se dodatni popusti korisnicima Kartice vjernosti.

5. Korisnik može prijeći u viši nivo posebnih popusta ukoliko u kalendarskoj godini ostvari kupovinu u vrijednosti kako slijedi:

Srebrna u Zlatnu – kupovina iznad 15.000 kn

Zlatna u VIP – kupovina iznad 25.000 kn

Dokaz o izvršenoj kupovini su originalni računi koje je kupac dužan čuvati, a Manufactum d.o.o. vodi evidenciju potrošnje korisnika Kartice vrijednosti te ga obavještava o eventualnim promjenama statusa.

U slučaju da kupac ne obavi kupovinu u gore navedenom iznosu u jednoj kalendarskoj godini, vrijednost obavljene kupovine ne prenaša se u iduću kalendarsku godinu.

Kad korisnik Kartice vjernosti jednom prijeđe u viši nivo taj status zadržava sve do trenutka dok pismenim putem obavijesti Manufactum d.o.o. da otkazuje članstvo ili kad nastupe okolnosti iz toč. 6. ili toč. 7. ovog pravilnika.

6. Manufactum d.o.o. kao izdavatelj Kartice vjernosti zadržava pravo da je u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave povuče iz opticaja te da promijeni ili u potpunosti ukine elemente programa Kartice vjernosti.

7. Manufactum d.o.o. može prema vlastitoj procjeni i bez prethodne najave isključiti iz programa Kartice vjernosti bilo kojeg korisnika. Manufactum d.o.o. nije obavezan obrazložiti svoju odluku korisniku.

8. U slučaju gubitka ili krađe kartice korisnik je obavezan nestanak kartice prijaviti upravi tvrtke Manufactum d.o.o. na tel: 01/6395-408, radnim danom od 09:00-17:00 h. Korisnik može podići novu karticu u matičnoj prodavaonici Manufactum d.o.o. na koju će biti prebačena do tada ostvarena vrijednost kupovine.


9. Potpisom pristupnice korisnik bezuvjetno prihvaća ova pravila.

Tražilica


Vaša košarica

Nemate proizvoda u košarici

adresa

NOVA ADRESA!


(više NISMO
na Svačićevom trgu!)

Milers Outlet

Passage Cibona (Savska 28)
10000 Zagreb

Mob.: +385 95 457 33 49Adresa poduzeća:

Manufactum d.o.o.

Svačićev trg 1
10000 Zagreb


www.milers.hr


Kako kupovati online >>>

© Toscana cms | Web dizajn www.ringeis.hr